KARENT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji s.c.
Strona główna ...Oferta ...
Fotogaleria ...
Lista referencyjna ...
Kontakt ...
Linki ...
Referencje
GRUPA ENERGETYCZNA ENEA O/BYDGOSZCZ
  1. Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji rozdzielni 110kV SE 110/15kV Bydgoszcz Południe.
    • Obwody pierwotne - 5-cio polowa rozdzielnia 110kV z modułami zespolonymi SIMOVER-123 i SIMOBREAKER-123 firmy SIEMENS,
    • Stanowiska transformatorów 110/15kV - 40MVA,
    • Obwody wtórne - zabezpieczenia cyfrowe typu 7SD6105, 7SA6115, 7UT6125, 7SJ6125 firmy SIEMENS.

    Dokumentację opracowano kompleksowo w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej.

 

© KARENT 2006
Napisz do nas... KARENT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji s.c. Napisz do nas...