KARENT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji s.c.
Strona główna ...Oferta ...
Fotogaleria ...
Lista referencyjna ...
Kontakt ...
Linki ...
KARENT - Oferta

Oferta

 

Zakres świadczonych usług projektowych.

 

I. Prace projektowe.

W szczególności firma zajmuje się pracami projektowymi z dziedziny elektroenergetyki w zakresie: 

- stacji elektroenergetycznych napowietrznych do 220kV,
- stacji elektroenergetycznych wnętrzowych do 110kV,
- instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach budownictwa   przemysłowego, ogólnego i użyteczności publicznej.

Prace projektowe dla stacji elektroenergetycznych wykonujemy kompleksowo.
Zakres tych prac:

- fundamenty i konstrukcje wsporcze pod aparaturę,
- budynki stacyjne wraz z ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,
- obwody pierwotne,
- obwody wtórne,
- system sterowania i nadzoru (telemechanika),
- system pomiaru rozliczeniowego energii,
- potrzeby własne.

Większość prac projektowych wykonujemy w systemie CAD-owskim.


II. Produkcja urządzeń elektrycznych dla Stacji Elektroenergetycznej
     i Zakładów Przemysłowych.

- rozdzielnice 0,4kV,
- szafy sterowniczo - zabezpieczeniowe,
- szafy pomiaru rozliczeniowego energii.

 

© KARENT 2006
Napisz do nas... KARENT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji s.c. Napisz do nas...