KARENT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji s.c.
Strona główna ...Oferta ...
Fotogaleria ...
Lista referencyjna ...
Kontakt ...
Linki ...
Referencje

Statut przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo "KARENT" posiada statut spółki cywilnej.

REGON: 004177161

NIP: 712-020-00-53

Osobami uprawnionymi do dokonywania zobowiązań w imieniu Przedsiębiorstwa są wspólnicy:

1. Prezes - Stanisław Teperek

2. Wiceprezes - Lech Szewczyk

Kadra kierownicza.

Przedsiębiorstwo zatrudnia wysoko-kwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu.

Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie uzależniony jest od aktualnych potrzeb i na dzień dzisiejszy wynosi 10 osób.

a) projektanci z uprawnieniami do projektowania

    • staż pracy w projektowaniu > 30 lat: 3 osoby
    • staż pracy w projektowaniu > 15 lat: 2 osoby

b) asystenci i starsi asystenci projektanta: 2 osoby

c) personel ekonomiczno-administracyjny: 1 osoba

Ważniejsze prace projektowe.

Ważniejsze prace projektowe z dziedziny stacji elektroenergetycznych w latach 1996-2006 przedstawiono w załączonej liście referencyjnej.

Głównymi odbiorcami oferowanych przez nas prac projektowych byli:

Zobacz pełną listę referencyjną ››   

 

© KARENT 2006
Napisz do nas... KARENT Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji s.c. Napisz do nas...