Karent

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji

O Firmie

Przedsiębiorstwo Projektowania „KARENT” rozpoczęło działalność w dniu 05.10.1990r. wyodrębniając się z Biura Studiów i Projektów Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt” w Lublinie.

Początkowo firma prowadziła działalność projektową, prace elektromontażowe i produkcję urządzeń sterowniczo-rozdzielczych.

Obecnie podstawową działalnością firmy są prace projektowe w dziedzinie elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej.

Oferta

Firma Karent zajmuje się opracowaniem dokumentacji projektowej z dziedziny elektroenergetyki w zakresie: 
a) stacji elektroenergetycznych napowietrznych do 110kV w technologii AIS,
b) stacji elektroenergetycznych wnętrzowych do 110kV w technologii GIS,
c) instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach budownictwa   przemysłowego, ogólnego i użyteczności publicznej,
d) instalacji ochrony obiektu:

– SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu,
– SSP – system sygnalizacji pożaru,
– CCTV – system telewizji przemysłowej.

Prace projektowe dla stacji elektroenergetycznych wykonujemy kompleksowo.
Zakres tych prac:
– budynki stacyjne: architektura, konstrukcje, instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja i klimatyzacja,
– instalacje ochrony obiektu: SSWiN, SSP, CCTV, detekcji wodoru, sygnalizacji gazu SF6,
– instalacje odgromowe i uziemiające,
– kanalizacje kablowe lub kanały kablowe,
– stanowiska wnętrzowe i napowietrzne transformatorów WN/SN i zespołów uziemiających SN/0,4kV oraz baterii kondensatorów SN,

– fundamenty i konstrukcje wsporcze pod aparaturę rozdzielczą WN i SN,
– niwelacja terenu wraz z ogrodzeniem i drogami dojazdowymi,
– urządzenia rozdzielcze WN, SN i nn,
– obwody wtórne rozdzielni SN i WN,
– systemy sterowania i nadzoru (telemechanika),
– pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej,
– potrzeby własne AC i DC.

Wszystkie prace projektowe wykonujemy w systemie CAD-owskim.
W okresie 1996 ÷ 2017 firma Karent wykonała dokumentację techniczną modernizacji lub budowy nowych stacji elektroenergetycznych WN/SN dla 96 obiektów.

Fotogaleria

Sprawdź również!

REFERENCJE

WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH

Kontakt

KARENT

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
S. Teperek, L. Szewczyk
20-570 Lublin, ul. Szmaragdowa 1
NIP: PL 712-020-00-53, REGON: 004177161

Biuro firmy i adres do korespondencji:

KARENT
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
20-094 Lublin, ul Lubartowska 74A

tel. 81 527 94 12, 13,
tel./fax 81 527 94 11

email: biuro@karentprojekt.pl